Vammainen henkilö saattaa tarvita avustajan/saattajan apua voidakseen kulkea julkisilla liikennevälineillä tai osallistuakseen johonkin tapahtumaan, kuten konserttiin, teatteriin, elokuviin. Monet palvelutarjoajat haluavat edistää vammaisten ihmisten osallistumista siten, että eivät peri maksua vammaisen henkilön välttämättömästä avustajasta/saattajasta. Näin vammainen henkilö ei joudu osallistuakseen maksamaan kaksinkertaista osallistumismaksua, omansa lisäksi osallistumisen mahdollistavan avustajan maksua. Tälle sivulle kokoamme tietoa tästä käytännöstä ja lisäksi erilaisista korteista, joita näyttämällä vammainen henkilö voi esittää avustajan/saattajan tarpeensa ilman, että asiaa tarvitsee sen enempää selittää. Kortteja löytyy varsin sekalainen joukko.

Sisällysluettelo

Valtakunnallisia

Alueellisia

EU


Aiheen vierestä muualla tässä wikissä
Retkelle ja matkalle (joissain kohteissa avustaja/saattaja pääsee maksutta)


Valtakunnallisia käytäntöjä


Missä
Kuva
Käytäntö
Miten haetaan
Huomioitavaa
Kokemuksia, palautetta
VR:n junissa
(Valtion rautatiet)
vr.gif
Kun pyörätuolissa istuva liikuntavammainen tai näkövammainen asiakas matkustaa saattajan kanssa, saattajalla on oikeus maksuttomaan matkaan.
Liikuntavamma todistetaan pyörätuolilla, näkövamma puolestaan
  • Näkövammaisten Keskusliiton jäsenkortilla (näkövammaiskortilla), kun haitta-aste on vähintään 65 %
  • Näkövammaisten Lasten Tuki ry:n jäsenkortilla (näkövammaiskortilla)
  • Lääkärintodistuksella, josta ilmenee, että näkövamma on vähintään 65 %
  • Suomen kuurosokeat ry:n jäsenkortilla.
Lue lisää VR:n tarjoamista palveluista vammaisille henkilöille
Käytäntö on epätasa-arvoinen. Muilla vammaisilla (kuin pyörätuolia käyttävillä tai näkövammaisilla) ei ole mitään keinoa osoittaa avustajan tarvetta, vaan he joutuvat maksamaan avustajan matkan.

VR on ilmoittanut, että mikäli jokin (muu) taho organisoi luotettavan tavan, jolla vammainen henkilö voi osoittaa avustajan tarpeensa, VR on valmis myöntämään avustajalle maksuttoman matkan.


Valtakunnalliset kortit


Valtakunnallinen kortti
Kuva
Mihin tarkoitukseen
Miten haetaan
Huomioitavaa
Kokemuksia, palautetta
Näkövammaiskortti
Näkövammaiskortti etu.jpg
Näkövammaistkortti.jpg
Näkövammaiskortin voi saada näkövammainen, jonka näkövammasta aiheutuva haitta-aste on vähintään 50 %. Haitta-aste on todistettava lääkärintodistuksella. Näkövammaiskorttiin tulee tieto haitta-asteesta.

Näkövammaiskortin myöntämisestä vastaavat Näkövammaisten Keskusliitto ry ja Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. Näkövammaiskortti myönnetään henkilön liittyessä jäseneksi näkövammaisyhdistykseen. Henkilöt, jotka eivät halua liittyä jäseneksi näkövammaisyhdistykseen saavat kortin ottamalla yhteyttä Näkövammaisten Keskusliiton jäsenpalveluyksikköön. Näkövammaiskortti on maksuton.
Voi saada alennuksia mm. joukkoliikenteessä, teattereissa, museoissa ja kunnallisissa liikuntapaikoissa. Alennuskäytännöt ovat palveluntuottajien tarjoamia etuja ja vaihtelevat tuottajasta riippuen. Näkövamman haitta-asteella saattaa olla vaikutusta alennuksen saamiseen.


Suomen kuurosokeat ry:n jäsenkortti

Jäsenkortilla voi osoittaa saattajan tarpeen VR:n junissa, jolloin saattajalla on oikeus maksuttomaan matkaan.
Ota yhteyttä Suomen kuurosokeat ry:een


Vessapassi
Vessapassi-tarra 3.jpg
Vessapassia näyttämällä sopimusliikkeiden henkilökunnat avaavat WC:nsä oven - tarvittaessa myös henkilökunnan WC:n oven. Sopimusliikkeen tunnistaa oheisessa kuvassa olevasta tarrasta ovessa. Tarran voi tilata osoitteesta:
tiedotussihteeri@crohnjacolitis.fi
Yhteystiedotalkuun.gif

Alueellisia avustaja-, saattaja- ja ystävänkortteja


Eri paikkakunnilla voi olla omia ja hyvin omanlaisiaan avustaja- tai saattajakorttijärjestelmiä koskien esimerkiksi paikallisliikennettä, liikunnan tai kulttuurin palveluja. Erityisuimakortit kootaan omaan taulukkoonsa.

Korttia myönnettäessä saatetaan pyytää epikriisi, tai sitten tukiyhdistys on itse yhteydessä sosiaalitoimeen.
Paikkakunta/alue ja myöntäjä
Kortin nimi
Paikallis-
liikenne
Kulttuuri-
tapahtumat
Liikunta
Muu
Miten haetaan
Huomioitavaa
Kokemuksia, palautetta
**Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava ja Kirkkonummi**

Myöntäjänä HSL - Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Oikeus saattajaan -kantakortti
XTäytä lomake. Allekirjoituksen voi pyytää terveyskeskus-, erikois- tai yksityislääkäriltä.
Kortti on tarkoitettu henkilölle, jolla on pysyvä sairaus tai vamma, jonka vuoksi hän ei voi liikkua yksin joukkoliikenteessä vaan tarvitsee saattajan. Mikäli asiakkaalla on näkövamma, jonka haitta-aste on vähintään 90 %, hänelle tehdään kantakortti ilman erillistä hakemusta. Kantakortilla avustaja pääsee maksutta mukaan. Voimassa 5 vuotta.
Helsinki

Vammaisten palvelut Pohjoinen alue
Avustajakortti

X
X

Kortin saa pyytämällä sosiaalityöntekijältä. Edellytyksenä on, että kortinhakijalla on henkilökohtainen avustajapäätös.
Kortti toimii todisteena avustajan tarpeesta esimerkiksi elokuvateattereissa, museoissa ja näyttelyissä. Edun saanti on riippuvainen palveluntarjoajasta.

Jyväskylä

Myöntäjänä Jyväskylän kaupunki
Liikunta-avustajakortti


X

Myöntämisperusteena on lausunto tai todiste merkittävästä haitasta, esimerkiksi B- tai E-lausunto tai epikriisi, kuntoutus- tai palvelusuunnitelman ote. Lomake
Kortti on tarkoitettu vammaisille tai pitkäaikaissairaille. Oikeuttaa avustajan sisäänpääsyyn maksutta liikuntapalvelujen hallinnoimilla liikuntapaikoilla. Uimahalleissa sekä kunto- ja liikuntasaleissa toiminnan tulee olla kaupungin järjestämää itsenäistä liikuntaa tai ryhmäliikuntaa.

Oulu, Kiiminki, Yli-Ii, Haukipudas ja Oulunsalo

Myöntäjänä Oulun kaupungin liikuntavirasto
Liikunta-avustajakortti


X

Edellyttää kuntoutussuunnitelman olemassaoloa sekä kuntoutuspalvelu- tai terveydenhuoltohenkilöstön toteamaa tarvetta avustajalle. Pitkäaikaissairaiden henkilöiden osalta liikunta-avustajakortti edellyttää sellaisen pitkäaikaissairauden olemassaoloa, jossa toimintakyky on alentunut niin paljon, että se edellyttää avustajaa. Avustajan tarpeen määrittää kuntoutuspalvelu- tai terveydenhuoltohenkilöstö. Niillä näkövammaisilla henkilöillä joilla on olemassa näkövammakortti, kortti toimii todisteena avustajan tarpeesta. Lomake
Kortti on tarkoitettu oululaisille vammaisille tai pitkäaikaissairaille. Kortti on voimassa kolme vuotta. Avustajan saa maksutta mukaansa Oulun kaupungin liikuntapaikoille: Oulun uimahalli ja kuntosali, Raatin uimahalli ja kuntosali, Ouluhalli, Oulun urheilutalo, Linnanmaan liikuntahalli, Värtön liikuntahalli ja muihin liikuntaviraston erikseen sopimiin liikuntatiloihin.

Pori

Myöntäjänä Porin Vapaa-aikavirasto
Avustajakortti


X

Avustajakortin tarve katsotaan vapaa-aikavirastolla yksilöllisesti, mutta kaupungin kuljetuspalvelua saavalle porilaiselle myönnetään avustajakortti automaattisesti, kun hän sitä vapaa-aikavirastosta hakee. Korttia varten vapaa-aikavirastoon on toimitettava todistus avustajan tarpeesta.
Kortti on tarkoitettu henkilöille, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka vamman tai sairauden vuoksi ei voi esimerkiksi käyttää uimahallin yleistä saunaa tai liikkuminen suihku-/allastiloissa aiheuttaa suuria vaikeuksia ilman avustajaa. Avustajakortti oikeuttaa alennettuun maksuun vapaa-aikaviraston laitoksissa sekä avustajan maksuttomaan sisäänpääsyyn.

Rauma

Myöntäjänä Rauman liikuntapalvelut
Liikunta-avustajakortti
Edellyttää kuntoutussuunnitelman olemassaoloa sekä kuntoutuspalvelu- tai terveydenhuoltohenkilöstön toteamaa tarvetta avustajalle. Pitkäaikaissairaiden henkilöiden osalta liikunta-avustajakortti edellyttää sellaisen pitkäaikaissairauden olemassaoloa, jossa toimintakyky on alentunut niin paljon, että se edellyttää avustajaa. Avustajan tarpeen määrittää kuntoutuspalvelu- tai terveydenhuoltohenkilöstö. Niillä näkövammaisilla henkilöillä joilla on olemassa näkövammakortti, kortti toimii todisteena avustajan tarpeesta. Lomake
Kortti on tarkoitettu raumalaisille vammaisille tai pitkäaikaissairaille. Kortti on voimassa kolme vuotta.
Avustajan saa maksutta mukaansa Rauman liikuntatoimen ylläpitämiin liikuntapaikkoihin.

Seinäjoen seudulla. Vaasassa mukana myös paikallisliikenne.

Myöntäjänä Seinäjoen Kehitysvammaisten Tukiyhdistys
Ystävänkortti
(X Vaasa)
X
X
X
Korttia myönnettäessä saatetaan pyytää epikriisi, tai sitten tukiyhdistys on itse yhteydessä sosiaalitoimeen.
Kortti on tarkoitettu autistisille ja kehitysvammaisille. Ystävänkortilla on yli 300 vapaa-ajanpalveluiden toimijaa, ja yli 4000 eri paikkaa missä sitä voi käyttää. Se mahdollistaa ystävän/tukihenkilön pääsyn maksutta vapaa-ajan harrastuksiin, esim. teatteriin, konsertteihin, elokuviin, uimaan, urheilukisoihin ja -tapahtumiin, matkoille sekä erilaisiin liikunta- ja kulttuuritapahtumiin.

Turun seudulla

Myöntäjänä Turun Liikuntapalvelukeskus
Saattajakortti

X
X

Hakulomakkeen mukaan liitetään lääkärin tai fysioterapeutin arvio avustajan tarpeesta tai uusin kuntoutus- tai palvelusuunnitelma. Näkövammainen saa saattajakortin Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry:n näkövammakortilla
Kortti on tarkoitettu turkulaisille pitkäaikaissairaille ja vammaisille. Kortti on voimassa kolme vuotta. Avustajan saa maksutta mukaansa Turun kaupungin liikuntapaikkojen lisäksi kaikkiin kulttuurikohteisiin, joihin on pääsymaksu, mm. teatteriin, konsertteihin ja museoihin.alkuun.gif

Erityisuimakortteja


Tähän kokoamme kortteja, jotka ovat erityisesti (ja ainoastaan) tarkoitettu uimahallikäyntejä varten. Erityisuimakortin haltijan ei (yleensä) tarvitse maksaa sisäänpääsymaksua avustajastaan/saattajastaan.

Paikkakunta
Kortin nimi
Kuva
Kuvaus
Miten haetaan
Huomioitavaa
Kokemuksia, palautetta
Helsinki
Erityisryhmien uimakortti

Erityisuimakortti myönnetään helsinkiläisille omaehtoiseen uintiin ja se oikeuttaa Helsingin uimahallien käyttöön niiden aukioloaikoina seuraavissa uimahalleissa:
Haaga, Itäkeskus, Jakomäki, Kallio, Kontula, Lauttasaari, Malmi, Mäkelänrinne, Pirkkola, Siltamäki, Töölö, Vuosaari, Yrjönkatu sekä Helsingin kaupungin maauimalat.
Linkki sivuille.
Lääketieteellisen selvityksen perusteella (lääkärinlausunto tai epikriisi) hakevien tulee toimittaa todistukset liikuntavirastoon 5 vuoden välein.
Tarkemmat myöntämisperusteet tästä.
Hinta on 52 €. Erityisuimakortteja myyvät seuraavat uimahallit:
Itäkeskus, Jakomäki, Kontula, Malmi, Pirkkola, Vuosaari ja Yrjönkadun uimahalli. Korttia ei voi maksaa liikuntaseteleillä.
Asiakkaalle voidaan myöntää harkinnan mukaan kortti 2, joka oikeuttaa yhden aikuisen avustajan sisäänpääsyyn tai kortti 3, joka oikeuttaa kahteen avustajaan. Alle 10-vuotiaille vammaisille lapsille myönnetään kortti 2. Avustajan tulee olla mukana uimahallissa aina erityisuimakorttia käytettäessä. Avustaja auttaa kortinhaltijaa uimahallitiloissa liikkumisessa sekä pukeutumisessa ja peseytymisessä. Yleisissä pukutiloissa kouluikäisillä ja sitä vanhemmilla avustajan tulee olla samaa sukupuolta kuin kortinhaltija.
.
Kehitteillä: Yleiseurooppalainen InclEUsive Card


Euroopan komissio selvittää parhaillaan yleiseurooppalaisen vammaiskortin perustamista yhdessä asiasta kiinnostuneiden jäsenmaiden kanssa. Tavoitteena on luoda kortti, joka edistää vammaisten ihmisten matkustamista Euroopassa. Yhteistyöhön ovat ilmoittautuneet mukaan Belgia, Kypros, Malta, Portugal, Ranska, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Unkari, Viro, Espanja, Italia ja Kreikka. Työnimekseen yleiseurooppalainen vammaiskortti on saanut InclEUsive card.

Lisätietoja Euroopan komission työryhmän suomalaiselta edustajalta Jaatiselta / Miina Weckroth, akseli(at)jaatinen.info, puh 09-4771002.alkuun.gif


Tule mukaan rakentamaan näitä sivuja! Lisää omat vinkkisi ja kokemuksenne, niistä voi olla muille vammaisperheille paljon iloa ja hyötyä. Jos Sinulla on kysyttävää, älä epäröi olla yhteydessä Jaatiseen